sobota, 6 kwietnia 2013

Tales z Miletu

TALES Z MILETU (ok. 627 - ok. 540 p.n.e.) Tales z Miletu uważany jest za jednego z "siedmiu mędrców" czasów antycznych i za ojca nauki greckiej. Starożytni pisarze nazywali go "pierwszym" matematykiem i astronomem. Te zaszczytne wyróżnienia świadczą, iż była to postać o wielostronnych zainteresowaniach i w dziedzinach, którymi się w swym życiu zajmował, dokonać musiał rzeczy znamiennych. I tak był o w istocie. Tales był założycielem jońskiej szkoły filozofów przyrody, ponadto brał aktywny udział w życiu politycznym i gospodarczym swego miasta, które przez pewien okres pozostawało pod okupacją perską. Wbrew legendom mędrzec ów należał do ludzi praktycznych, utrzymywał ożywione stosunki handlowe z Egiptem, Fenicją i Babilonią, dokąd eksportowano cenione wówczas tkaniny miletański e. To było powodem, iż do krajów tych odbywał częste podróże. I prawdopodobnie wtedy zapoznał si ę z osiągnięciami matematyki i astronomii Egiptu i Babilonii. Według przekazów pisarzy starożytnych Tales przewidział zaćmienie słońca na dzień 28.05.585 r. p.n.e., oraz pomierzył wysokość piramid za pomocą cienia, który one rzucały (na podstawie podobieństwa trójkątów). Jednym z twierdz eń geometrii elementarnej sformułowanym przez Talesa z Miletu, jest twierdzenie o proporcjonalności odcinków, na które podzielone zostały ramiona kąta przez dwie równoległe. Twierdzenie te popularnie zwiemy twierdzeniem Talesa. Poza tym najbardziej znanym twierdzeniem Talesowi z Miletu przypisuje się autorstwo: 1.dowodu, że średnica dzieli koło na połowy; 2.odkrycia, że kąty przypodstawne w trójkącie równoramiennym są sobie równe; 3.twierdzenia o równości kątów wierzchołkowych; 4.twierdzenia o przystawaniu trójkątów o równym boku i przyległych dwu kątach; 5.twierdzenia, że średnica koła jest widoczna z punktu leżącego na okręgu pod kątem prostym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz